ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


 forced circulation - flat roof


forced circulation -tile roof

thermoshifone systems

Η λογική του σχεδιασμού βασίζεται στην απλότητα, ποιότητα και την χρήση ενός μόνο προφίλ κάτι που διευκολύνει αρκετά την εφαρμογή και μειώνει τον χρόνο υλοποίησης του κάθε έργου.

Το συγκεκριμένο προφίλ αλουμινίου, έχει εξαιρετική αντοχή, στιβαρότητα με σημαντικά μειωμένο βάρος ανά τρέχον μέτρο κατασκευής, που σαν συνέπεια έχει την μείωση του κόστους παραγωγής και της τελικής τιμής στον πελάτη. 

Προσφέρεται σε προσυναρμολογημένα κομμάτια και συσκευασίες οι οποίες βελτιστοποιούν τον όγκο και το βάρος της παλέτας μεταφοράς.