ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


 
 

Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος βασίζεται στον πίνακα διαχείρισης ενέργειας, ο οποίος όταν ενεργοποιηθεί, αναλαμβάνει να διοχετεύει το παραγόμενο από τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες ρεύμα, απευθείας στο κτίριο για αυτοκατανάλωση.

Όταν η ισχύς των φωτοβολταϊκών μειωθεί, (ελάττωση της ηλιακής ακτινοβολίας), τότε το «on-off Energy Controller» ενεργοποιεί για τις ανάγκες του κτιρίου την επόμενη διαθέσιμη πηγή ενέργειας, χωρίς την παραμικρή διακοπή παροχή ισχύος.

Οι δυνατότητες του πίνακα διαχείρισης ενέργειας είναι πολλές όπως για παράδειγμα :

Όταν η ισχύς των φωτοβολταϊκών επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα (αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας), τότε το «on-off Energy Controller», ενεργοποιεί για τις ανάγκες του κτιρίου και πάλι τα φωτοβολταϊκά ως κύρια πηγή ενέργειας, πραγματοποιώντας έτσι, μια συνεχή κυκλική κίνηση ελέγχου διαθέσιμων πηγών ενέργειας σε άμεση συνάρτηση με την εξοικονόμηση ενέργειας.