ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


 Το Τεχνικό Γραφείο bbsk, ιδρύθηκε το 1995 με έδρα την Αθήνα. Το προσωπικό μας έχει την εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή στρατηγικών, δημιουργικών και τεχνικών λύσεων για εταιρείες και ιδιώτες που ενδιαφέρονται για μια σωστή και αξιόπιστη συνεργασία.

H φιλοσοφία μας βασίζεται στο "συνεργάτης με προοπτική", με στόχο όλοι οι πελάτες μας να νιώθουν από τη πρώτη στιγμή της επαγγελματικής τους σχέσης με εμάς, ότι αποκτούν έναν συνεργάτη που θα προσβλέπει και θα ενεργεί πάντα για το κοινό συμφέρον (win – win) της σχέσης αυτής.

Η Εξειδίκευση, η Εμπειρία, η Συνέπεια και η Ταχύτητα είναι και θα πρέπει να παραμείνουν τα δυνατά μας σημεία.

Όραμα μας είναι η :

Συνεχής εξειδίκευση και η απόκτηση τεχνογνωσίας μέσα από μακροχρόνιες και σταθερές συνεργασίες με εταιρίες και ιδιώτες, με στόχο την κατάκτηση ηγετικής θέσης στον χώρο των του σχεδιασμού υψηλής αισθητικής προϊόντων «πράσινης ενέργειας».

Ανάπτυξη και διατήρηση μιας ευέλικτης επιχειρησιακής δομής προσωπικού υψηλής κατάρτισης, με στόχο την άμεση ανταπόκριση στην κάλυψη των αναγκών των πελατών - συνεργατών μας και κυρίως την μεταπολιτική υποστήριξη αυτών.

Ανάπτυξη νέων, ποιοτικών και ολοκληρωμένων λύσεων που θα βελτιστοποιούν τελικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα προσδίδουν αξία στους πελάτες μας αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις απαιτήσεις τους σε μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη αγορά.

Παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών που να προσδίδουν αξία στο Τεχνικό Γραφείο bbsk, με στόχο την δημιουργία εμπιστοσύνης με τους πελατών - συνεργατών μας.