ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

                                                                                                                                                                                                   

Προϊόντα που σχεδιάστηκαν για να αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα στην αισθητική της παραγωγής «πράσινης ενέργειας», αγγίζοντας πολύ υψηλές αποδόσεις, έρχονται να δώσουν λύσεις σε πολλαπλές εφαρμογές και διαφορετικούς χρήστες.


Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ηλεκτρικού ρεύματος, η αυτόματη επιλογή της οικονομικότερης πηγής ενέργειας έως και ο καθολικός έλεγχος ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτιρίου, αποτελούν το πεδίο εφαρμογής των προϊόντων μας, μειώνοντας ενεργειακές καταναλώσεις, κόστος λειτουργίας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.