ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

 

Οι “Kyklades - Zero Energy” είναι μιας νέας γενιάς ηλιακοί συλλέκτες παραγωγής ζεστού νερού χρήσης :

 • Τοποθετούνται οριζόντια, χωρίς να φαίνονται, με εξαιρετικά
  αισθητικά αποτελέσματα.

 • Διαθέτουν υψηλές αποδόσεις συλλέκτη.
 • Εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε επιφάνεια (επίπεδη, κεκλιμένη).
 • Η εγκατάστασή τους είναι απλή και απαιτεί πολύ λίγο χρόνο.
  (Inox σωλήνες και ταχυσύνδεσμοι) 

 • Με τη χρήση τους, εξοικονομείται έως και 80% του κόστους ενέργειας
  (ρεύματος, υγραερίου ή πετρελαίου).

 • Η απόσβεση του συστήματος γίνεται από την πρώτη ημέρα εγκατάστασης, συνυπολογίζοντας δε, ότι η χρήση της ηλιακής ενέργειας μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που θεωρείται ένας από τους παράγοντες που ευθύνονται για το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
 • Έχουν σχεδιαστεί με δυνατότητα επέκτασης, προκειμένου να καλύπτουν αυξανόμενες ανάγκες των κτιρίων.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην υποστήριξη της θέρμανσης των κτιρίων.
 • Κοστίζουν όσο ένα κοινό σύστημα ηλιακών συλλεκτών.
 • Δυνατότητα αδειοδότησης σε περιοχές με πολεοδομικές απαγορεύσεις.
 • Ελληνικό προϊόν