ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


 
 

Τα φωτοβολταϊκά στέγαστρα αυτοκινήτων σχεδιάστηκαν για να εκμεταλλευτούν τους εξωτερικούς χώρους στάθμευσης ως πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με κριτήριο την αρμονική ένταξή τους στον περιβάλλοντα φυσικό χώρο.

Έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες παραγωγής, να διοχετεύουν την παραγωγή τους σε δίκτυο ή να λειτουργούν ως μονάδες φόρτισης.

Με εξωτερική επιφάνεια που έχει δυνατότητα προσαρμογής στην εταιρική ταυτότητα του πελάτη (brand) και την προαιρετική τοποθέτηση σήμανσης τύπου VMS, δίνουν επιπρόσθετα πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο προβολής και προώθησης.